Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje konkurentnosti i razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022 godini

Na temelju Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja digitalne transformacije MSP-a i razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022. godini i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje digitalne transformacije MSP-a u Istarskoj županiji – 2022. godina i Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje konkurentnosti i razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022 godini KLASA:402-08/22-01/02, URBROJ: 2163-01/11-22-03, od 21. rujna 2022. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavljuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE KONKURENTNOSTI I RAZVOJA IKT SEKTORA
U ISTARSKOJ ŽUPANIJI U 2022. GODINI

Preuzmite priloge:

  1. Program poticanja digitalne transformacije MSP-a i razvoja IKT sektora u Istarskoj županiji u 2022. godini
  2. Obrazac prijave za dodjelu potpore
  3. Skupna izjava – obrazac
  4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – obrazac
  5. Popis računa - obrazac