Akti župana - kolovoz 2023.

 1. RJEŠENJE o imenovanju predstavnice Istarske županije za članicu Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije
 2. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge održavanja postojećih licenci Quest Metalogix Archive Manager for Exchange za potrebe Istarske županije
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za protokolarne poklone s logom Istarske županije
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za  bojanja zidova u Buzetu
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne javne  poštanskih usluga za potrebe Istarske županije
 7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave video nadzora – zamjena starog sustava na adresama u Puli
 8. Odluka o VI. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini
 9. Plan trajnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije za 2023. godinu
 10. Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnica Istarske županije za članice Upravnog vijeća Opće bolnice Pula
 11. Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o javnoj nabavi usluga oglašavanja – izrada, tiskanje i distribuiranje tjednog priloga o radu Istarske županije u dnevnim novinama
 12. Odluka o davanju suglasnosti Domu za starije osobe Raša – radovi na ugradnji dizala
 13. Odluka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije za nabavu sustava sa integriranom i automatiziranom platformom za izolaciju nukleinskih kiselina i provedbu lančane reakcije polimerazom u realnom vremenu različitih patogena
 14. Odluka o provedbi postupka zajedničke nabave za usluge stručnog nadzora nad nabavom opreme potrebne za realizaciju projekta KLIK Pula 
 15. Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za ceste Istarske županije na sklapanje Okvirnog sporazuma za ustupanje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 5214, dionica Stella Maris
 16. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave za dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje za potrebe Istarske županije
 17. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o praćenju kvalitete zraka na području Istarske županije za 2022. godinu
 18. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine – k.o. Cere
 19. Odluka o dodjeli financijskih sredstava Župi Sv. Stjepana u Motovunu
 20. Odluka o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. godini
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za snimanje i izradu video materijala postavljanja 4 solarne elektrane za potrebe projekta Dobra energija SEET
 22. Rješenje o imenovanju povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i drugih ovisnosti Istarske županije
 23. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku nabave usluga projektantskog nadzora na dogradnji Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 24. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih putem Javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za financiranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2023. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu i tisak knjige „Istarski biografski leksikon“
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za opskrbu električnom energijom za potrebe Istarske županije
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izmjenu i modifikaciju web portala za-nas.hr za potrebe projekta „Zavičajna nastava“
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u  postupku jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u fazi građenja na lokaciji Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić – Pula
 29. Odluka o Izmjenama i dopunama odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Istarske županije u 2023. godini
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Strateške studije utjecaja na okoliš Istarske županije
 31. Odluka o osnivanju i imenovanju Radnih skupina za institucionalizaciju zavičajnosti/zavičajne nastave u Istarskoj županiji
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Istarske županije od 2024. do 2029. godine
 33. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove za 2023. godinu
 34. Odluka o poništenju postupka javne nabave za radove na adaptaciji prostora Gospodarske škole Buje
 35. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije
 36. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za radove na rekonstrukciji i adaptaciji Depandanse Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave goriva za potrebe Istarske županije
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za stručni nadzor nad postavljanjem 4 solarne elektrane
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga stručnog nadzora nad isporukom opreme potrebne za realizaciju projekta KLIK Pula – Centar za Kompletno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula
 40. ODLUKA o odobrenju financijskih sredstava za nabavu poklon bonova za učenike osnovnih i srednjih škola- državne prvake na natjecanjima u školskoj godini 2022./2023.
 41. IV. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Upravna tijela Istarske županije za 2023. godinu
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu projektantskog nadzora na dogradnji Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula
 43. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije“
 44. Odluka o razrješenju privremenog ravnatelja ustanove „Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije“
 45. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli financijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu dodatnih financijskih potpora za projekte/programe iz područja kulture u 2023. g.
 46. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave usluga izrade Novelacije projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja na području grada Umaga
 47. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi školske zgrade Područna škola Sveti Martin
 48. Odluka o proglašenju prirodne nepogode – tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom – Općina Raša
 49. Odluka o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije za nabavu usluge osiguranja
 50. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije
 51. Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije
 52. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za 2023. godinu