Akti župana - rujan 2023.

 1. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini za domove za starije osobe
 2. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti skladištenja robe i građevinskog materijala i održavanje objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru - na dijelu lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula
 3. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti skladištenja tehničke robe i repromaterijala uz korištenje i održavanje objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru - na dijelu lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula
 4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti izrade i sklapanja montažnih objekata uz korištenje i održavanje objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru - na dijelu lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula
 5. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa br.1 Ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori za provedbu projekta razvoja i implementacije brenda i oznake IQ – Istarska kvaliteta za 2023. godinu
 6. Odluka o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. u Istarskoj županiji
 7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Lučkoj upravi Pula na potpisivanje Ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti servisiranja i održavanja plovila uz korištenje i održavanje objekata lučke nadgradnje i podgradnje na pomorskom dobru - na dijelu lučkog područja u Slobodnoj zoni luke Pula
 8. Odluka o prihvaćanju prijedloga II. aneksa ugovora o javnoj nabavi usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji Centra za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 9. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije
 10. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva  za radove na adaptaciji prostora Gospodarske škole Buje
 11. Odluka o osnivanju i imenovanju Koordinacije za institucionalizaciju zavičajnosti/zavičajne nastave u Istarskoj županiji 
 12. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam u Istarskoj županiji
 13. Odluka o razrješenju člana Tima od strane Istarske županije za provedbu projekta Programa izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka
 14. Zaključak o prihvaćanju elaborata „Kvaliteta prirodnih resursa voda uključenih u vodoopskrbu u Istarskoj županiji u 2022. godini“
 15. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije
 16. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije 
 17. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko - pravne poslove Istarske županije
 18. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Istarskih domova zdravlja o prijenosu vlasništva digitalnog mamografa s tomosintezom
 19. Plan upravljanja imovinom Istarske županije za 2023. godinu
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Plana upravljanja imovinom Istarske županije u 2022. godini
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Barban
 22. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Buje
 23. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Buzet (grupa 1)
 24. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Buzet (grupa 2)
 25. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Buzet (grupa 3)
 26. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Čepić
 27. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Divšići
 28. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Juršići
 29. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Kanfanar
 30. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Krnica – grupa 23
 31. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Marčana – grupa 11
 32. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Nedešćina – grupa 21
 33. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Novigrad – grupa 6
 34. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Oprtalj – grupa 5
 35. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Potpićan – grupa 20
 36. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Sv. Lovreč – grupa 13
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Svetvinčenat
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Tar – Vabriga
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Višnjan
 40. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Vodnjan – grupa 14
 41. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Vodnjan – grupa 15
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Vrsar – grupa 8
 43. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Žminj – grupa 17
 44. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – Žminj – grupa 18
 45. Zaključak o prihvaćanju Programa za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START – UP ISTRA“ u Istarskoj županiji za 2023. godinu i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje „START – UP ISTRA „ u Istarskoj županiji za 2023. godinu
 46. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije
 47. Odluka o VII. izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini
 48. Zaključak o prihvaćanju „Programa poticanja digitalne transformacije malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti i razvoja malog gospodarstva u IKT sektoru u Istarskoj županiji u 2023. godini“ i objavi Javnog natječaja „Javni natječaj IKT potpore – Istarska županija 2023.“
 49. Zaključak o usvajanju izmjena i dopuna Priručnika sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima ISO 9001:2015
 50. Zaključak o prihvaćanju ocjene o stanju sustava upravljanja kvalitetom u Istarskoj županiji za 2023. godinu
 51. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije Čedomiru Ružiću
 52. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije Danielu Načinoviću
 53. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije dr. Sonji Vidulin
 54. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije generalu Ivanu Miškoviću
 55. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije dr.sc. Lucianu Delbiancu – posthumno
 56. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije Slavku Rasbergeru
 57. Odluka o dodjeli Zahvalnice Istarske županije Veljku Ostojiću
 58. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za vrednovanje i ocjenjivanje prijava po Javnom pozivu za sufinanciranje proizvodnje kratkometražnih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih i igranih filmova u 2023. godinu
 59. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovora o nabavi uređaja za klimatizaciju za potrebe Istarske županije
 60. Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam Istarske županije
 61. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu AZRRI d.o.o. Pazin za kreditne obveze za 2023. godinu
 62. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 63. Zaključak o davanju  suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 64. Odluka o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekata/programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i vodnog gospodarstva koje dodjeljuje Istarska županija za 2023. godinu namijenjenih JLS, znanstveno-obrazovnim i istraživačkim institucijama, turističkim zajednicama, zadružnim asocijacijama, strukovnim komorama i komorskim udruženjima, gospodarsko-interesnim udruženjima, agencijama u poljoprivredi i ustanovama
 65. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za dar u naravi za učenike, državne prvake
 66. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju – JETforCE
 67. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju-SEAHEAT
 68. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju-Dobra energija SEET
 69. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju-JUSTEM
 70. Zaključak o prihvaćanju Programa subvencioniranja projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane u kućanstvima i raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima
 71. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izvedbu Istra Inspirit doživljaja
 72. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za“ Izrada i emitiranje ciklusa televizijskih emisija o freskama u Istri“
 73. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za“ Predprodukcija video igre popularizacije zavičajne materijalne i nematerijalne kulture Istre“
 74. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga u Istarskoj županiji
 75. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 76. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 77. Zaključak o financiranju EU projekta od važnosti za Istarsku županiju - Dobra energija SEET 
 78. Zaključak o prihvaćanju rezultata Programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun u 2022. godini te Izvještaja o praćenju kvalitete zraka u zoni utjecaja ŽCGO Kaštijun u prvoj polovici 2023. godine
 79. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovoru o izvođenju radova na izgradnji dizala na zgradi Društvenog centra Pula
 80. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Istarske županije
 81. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju Glavnog županijskog tima za izradu Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 82. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Radne skupine za izradu Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine
 83. Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načina isplate dodatka za uspješnost na radu
 84. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Poreč za 2022. godinu
 85. Zaključak o predlaganju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka
 86. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu usluge čišćenja poslovnih prostorija za potrebe Istarske županije
 87. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog namještaja za potrebe Istarske županije
 88. Odluka o davanju suglasnosti Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno na sklapanje ugovora o adaptaciji upravne zgrade i prenamjeni u Odjel za dječju rehabilitaciju