23. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/15-01/47
URBROJ: 2163/1-01/4-15-1
Pazin, 9. srpnja 2015.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
23. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 23. srpnja 2015. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1. Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika prijedlozi i informacije
 3. Druge izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2015. godinu
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno, Općina Raša,
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća Istarske županije,
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Istarske županije
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana civilne zaštite Istarske županije
 8. Prijedlog Mreže dječjih vrtića na području Istarske županije
 9.  
  a) Prijedlog Pravilnika o dodjeli stipendije studentima u Istarskoj županiji
  b) Prijedlog Pravilnika o stipendiranju studenata slabijeg imovinskog stanja u Istarskoj županiji
 10. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag-Novigrad
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela, turističkih naselja i kampova tvrtke ISTRATURIST UMAG d.d. Umag
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za obavljanje sporedne djelatnosti u marini "Funtana"
 15. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za luke posebne namjene u uvali Tunarica (Općina Raša)
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2015. godinu
 17.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Tar-Vabriga - Scuola elementare Torre-Abrega
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Vrsar
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Marčana
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Jože Šurana Višnjan
  e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Vitomir Širola-Pajo" Nedešćina
  f) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Svetvinčenat
  g) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole - Scuola elementare "Rivarela"
  h) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova
  i) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički
  j) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ Divšići
  k) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Petra Studenca, Kanfanar
  l) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Jure Filipovića Barban
  m) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta OŠ Juršići
  n) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole Scuola elementare italiana "Edmondo De Amicis" Buje Buie
  o) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić
  p) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole
  q) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Vladimira Gortana, Žminj
  r) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Ivana Batelića-Raša
  s) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora - Krnica
 18.  
  a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana Rovinj - Rovigno
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Strukovne škole Pula
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Tehničke škole Pula
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula
  e) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske srednje škole - Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" Buje - Buie,
  f) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Pula
  g) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Učeničkog doma Pula

 19. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata
  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za pitanja antifašističkih boraca NOR-a i branitelja Domovinskog rata
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju imenovanju člana Odbora za ljudska prava
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Istarske županije.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.

Dopuna dnevnog reda:

22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža na području BORIK - Poreč
23. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije