28. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr
KLASA: 021-04/16-01/03
URBROJ: 2163/1-01/4-16-1
Pazin, 1. ožujka 2016.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09 i 4/13) i čl. 110. Poslovnika Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.14/09 i 4/13)

SAZIVAM
28. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ponedjeljak, 14. ožujka 2016. godine,
s početkom u 10,00 sati, u dvorani ISTRA
Spomen doma u Pazinu


Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED 

 1. Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Master plana turizma Istarske županije 2015. - 2025.
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju druge natječajne knjige za prijavu Grada Pule - Pola po Pozivu za podnošenje prijava za inicijativu Unije "Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj
 5.  
  a. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Istarske županije 154. brigadi Hrvatske vojske
  b. Prijedlog Odluke o dodjeli Grba Istarske županije 119. brigadi Hrvatske vojske
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2015. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2016. godinu
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Istarske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine
 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2016. godinu
 10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola Istarske županije za 2016. godinu
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2016. godinu
 12. Prijedlog Odluke o preventivnoj i obveznoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji (DDD) na području Istarske županije
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže u uvali Getić - Funtana,
 14. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu TN Girandella u Rapcu,
 15. Prijedlog Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine za period do kraja 2016. godine
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2015. godinu
 17. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorge Oprtalj
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj
 19.  
  a. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja suvremene umjetnosti  Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria
  b.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Etnografskog muzeja Istre
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Povijesnog i  pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria
 20.  
  a.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole
  b.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora - Krnica
  c. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin
  d.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Marčana
  e. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vladimira Nazora Vrsar
  f. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole "Vazmolsav Gržalja" Buzet
  g.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat
  h.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Divšići
  i. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Fažana
  j.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Tar - Vabriga - Scuola elementare Torre - Abrega
 21.  
  a.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč
  b. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin
  c.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole Pula
  d.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gimnazije Pula
  e.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske srednje škole Dante Alighieri Pula - Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri Pola
  f. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Buzet
  g.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Pula
  h. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole "Vladimir Gortan" Buje - Scuola media superiore "Vladimir Gortan" Buje
 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije
 23.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije
  b. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Istarske županije
 24.  
  a. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za ljudska prava
  b. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Komisije za priznanja
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Puli - Stalne službe u Pazinu

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 052/351-667 ili na e-mail: melita.ferencic@istra-istria.hr .

Predsjednik 

Valter Drandić, v.r.