23. sjednica Skupštine Istarske županije

SKUPŠTINA/ASSEMBLEA
KLASA/CLASSE: 024-01/24-01/01
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-24-02
Pazin, 19. siječnja 2024.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) i čl. 92. i 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst)

SAZIVAM
23. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 25. siječnja 2024. godine, s početkom u
10,00 sati u dvorani ISTRA Spomen doma u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice Skupštine Istarske županije,
 2.     
  a)    Prijedlog Odluke o stavljanju mandata člana Skupštine Istarske županije u mirovanje (Goran Hrvatin)
  b)    Rješenje o verifikaciji mandata vijećnika/vijećnice Skupštine Istarske županije
  c)    Svečana prisege vijećnika Skupštine Istarske županije
 3. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 4. Prijedlog Plana razvoja Istarske županije 2022.-2027.
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Istarske županije
 6. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana za Komisiju za izbor i imenovanja
 9. Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za Istarsku županiju za razdoblje 2024.-2028
 10. Prijedlog Plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Istarske županije za 2024. godinu

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 / 052/351-670 ili na email: melita.ferencic@istra-istria.hr / adeana.fabijancic@istra-istria.hr

Napomena: Prijedlog Odluke o dodjeli grba Istarske županije utvrdit će Komisija za priznanja, nakon čije sjednice ćemo Vam dostaviti zapisnik s konačnim prijedlogom

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar