PUO - 2016. godina

Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - Aglomeracija Pula Sjever