Grb i zastava

Koza, odnosno jarac zabilježen je kao simbol Istre još u starorimsko doba. Tradicionalni grb Istre kao habsburske markgrofovije je u plavom, na zelenom trobrijegu, zlatna koza s crvenim rogovima i papcima.

Likovno rješenje grba, što ga je usvojila Županijska skupština 1. srpnja 2002. godine, temelji se na  jednom od povijesnih grbova Istre iz 19. stoljeća.

Predložak za to rješenje u plavom zlatni jarac s crvenim rogovima i papcima -  preuzet je iz knjige  austrijskog heraldičara K.Linda: Stadte-Wapen von à–sterreich, koja je tiskana u Beču  1885. godine.

Zastava je  vodoravna plavo-zelena dvobojnica s grbom u sredini. Plava boja simbolizira istarsko nebo i more a zelenilo unutrašnjost Istre.

Grb Istarske županije
Grb Istarske županije
Zastava Istarske županije
Zastava Istarske županije