Potpore za turistički manje razvijena područja

Jedan od općih ciljeva UO za turizam IŽ je održivi razvoj turizma u Istri, te razvoj Istre kao kvalitetne turističke destinacije. Na tragu tih ciljeva, a na temeljima Master plana razvoja turizma Istre 2015. - 2025., Upravni odjel za turizam Istarske županije potiče razvoj i podizanje kvalitete turističkih proizvoda, projekata i manifestacija regionalnog značaja koje se održavaju na više lokacija u manje razvijenim područjima Istre, vezanih za image / brend destinacije, primarno izvan glavne turističke sezone, te koje promoviraju autohtone proizvode, lokalne izvođače, istarsku tradiciju, običaje i vrijednosti.

Za postizanje navedenih ciljeva provode se ciljane aktivnosti i mjere kao što su dodjela potpora turističkim projektima i manifestacijama, edukacija i poticanje veće koordinacije među nositeljima turističkih manifestacija u Istri te analiza manifestacija.

DODJELA POTPORA MANIFESTACIJAMA I PROJEKTIMA NA MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA

Upravni odjel za turizam je od 2016.-2020. godine putem javnih poziva odabrao 56 turističkih manifestacija kojima je dodijeljeno ukupno 1.430.000 kuna bespovratnih sredstava. Potpore se dodjeljuju namjenski za sufinanciranje troškova kojima se podiže kvaliteta i nadograđuju manifestacije, odnosno nove aktivnosti kojima se unaprjeđuju estetika, ekološki aspekti, pristupačnost i boravak posjetitelja, kvaliteta programa te edukativni sadržaji u sklopu manifestacije. 

Od 2019. godine, putem istog javnog poziva dodjeljuju se i potpore za razvoj projekata i proizvoda specijalnih interesa na turistički manje razvijenim područjima, kojima se potiče razvoj javne turističke infrastrukture, zatim selektivnih oblika turizma kao što su outdoor i aktivni turizam, odnosno cikloturizam, kulturni i eno-gastronomski turizam. U proteklom razdoblju je za 15 projekata dodijeljeno ukupno 306.000 kuna bespovratnih sredstava.

U nastavku se može preuzeti analiza provedbe ovog programa od 2016. do 2020. godine: Analiza programa poticanja manifestacija 2016-2020

EDUKACIJA O MANIFESTACIJAMA

Edukacija organizatora i ostalih dionika vezanih za organizaciju turističkih manifestacija jedna je od prioritetnih aktivnosti koje se provode kako bi se postigli navedeni ciljevi. Potreba za edukacijom nametnula se pošto u Istri svjedočimo sve većem broju manifestacija, kojih u jednoj godini možemo izbrojiti gotovo 1.800. Njihovom se organizacijom bave najrazličitiji subjekti, od jedinica lokalne samouprave i turističkih zajednica, preko udruga i sportskih klubova, pa sve do većih i manjih tvrtki te fizičkih osoba. Svi oni moraju donositi brojne odluke i birati različita rješenja, koja u konačnici presude uspjehu manifestacije. Sam tijek organizacije manifestacija sastoji se od pet ključnih faza o kojima organizator mora voditi računa.

Prva od njih je uvodna faza u kojoj se odlučuje zašto će se, gdje, kada i za koga manifestacija održati. Potom slijede faza strateškog planiranja u kojoj se definira vizija i misija manifestacije te faza operativnog planiranja u kojoj se pozornost posvećuje izradi financijskog plana, marketingu manifestacije te upravljanju ljudskim potencijalima. U četvrtoj fazi, fazi implementacije, organizator se mora pobrinuti da sve ide po planu te da nepredviđene situacije ne osude manifestaciju na propast. Posljednji je korak faza evaluacije koju organizatori nerijetko preskaču, a ključan je za ispravljanje pogrešaka u narednim godinama.

U suradnji s dr. sc. Klarom Trošt Lesić, stručnjakinjom iz područja avent managementa, Odjel pruža stručnu potporu svim organizatorima turističkih manifestacija kako bi mogli provesti kvalitetnu evaluaciju koja može se dati odgovor na ključno pitanje: Da li je manifestacija uspješna u svim područjima djelovanja? Manifestacija koja ima više tisuća posjetitelja može biti ekonomski održiva, ali ako s druge strane remeti kvalitetu života lokalnog stanovništva i organizator pri tome ne vodi računa o njihovim potrebama i očekivanjima, društvena održivost manifestacije je upitna. Najveći izazov održivosti manifestacija predstavlja promjena stavova, u smislu prevladavanja predrasuda prisutnih kod iskusnih organizatora manifestacija po pitanju okolišne održivosti. Prevladavanje tog izazova je moguće jer organizatori i domaćini inozemnih manifestacija sve više shvaćaju ekonomske povlastice koje mogu biti rezultatom usvajanja strategija upravljanja okolišem što ubrzava proces osvješćivanja i prilagođavanja mentalitetu održivosti.

ISTRAŽIVANJE - ANALIZA MANIFESTACIJA

Tijekom 2016. godine proveli neovisnu analizu 22 odabrane turističke manifestacije diljem Istre s posebnim naglaskom na eno-gastronomske manifestacije koje kroz svoj program prezentiraju tradicionalne autohtone proizvode i način njihove pripreme, te općenito na percepciju Istre kao gourmet destinacije. Istraživanje je provedeno anketiranjem posjetitelja, sudionika manifestacije i lokalnog stanovništva, a na ovoj poveznici možete preuzeti prezentaciju dobivenih rezultata: Analiza odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije