Održivi turizam u Istarskoj županiji – analiza stanja i percepcija dionika

Danas se sve više govori o važnosti održivog razvoja turizma koji podrazumijeva očuvanje prirodnih resursa u destinaciji, dakle optimalno korištenje okolišnih resursa koji su ključni element turističkog razvoja, jer bez očuvane i lijepe plaže, čiste prirode i mora nema ni turizma. Osim toga, druga važna komponenta je promicanje održive gospodarske aktivnosti što podrazumijeva društvenu i gospodarsku korist svih dionika uz pravičnu raspodjelu, stabilnost zaposlenja, uklanjanje siromaštva, zapošljavanje mladih i žena itd. U kontekstu treće komponente, očuvanja kulturne baštine i društvene jednakosti podrazumijeva se poštivanje društveno-kulturne autentičnosti destinacije, očuvanje kulturno povijesnog naslijeđa i tradicijske vrijednosti, te doprinos međukulturnom razumijevanju i toleranciji.
 
Iz tog razloga, Upravni odjel za turizam Istarske županije dao je izraditi studiju održivog turizma u Istarskoj županiji, tj. analizu stanja i percepciju dionika koju je provodio Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča.
 
Glavni cilj studije bio je istražiti percepciju, mišljenje i očekivanja glavnih dionika i donositelja odluka za poticanje održivog razvoja turizma na području Istarske županije. Glavni dionici u tom smislu su predstavnici gradova i općina, turističkih zajednica i privatnih turističkih tvrtki. Ostali ciljevi su predložiti mjere budućeg održivog razvoja turizma na temelju provedenog istraživanja, dobiti koristan informativni alat u svrhu kreiranja novih strategija na razini županije radi učinkovitijeg održivog razvoja turizma te utvrditi glavne prednosti i nedostatke za održivi razvoj turizma u županiji. Osim toga, namjera nam je bila da rezultati studije posluže kao podloga za izradu novih strateških dokumenata.
 
Studiju „Održivi turizam u Istarskoj županiji – analiza stanja i percepcija dionika“ možete preuzeti OVDJE.
 
Nastavno na studiju, 20.05.2021. održana je virtualna radionica „Održivi turizam i primjeri dobre prakse“ koju je putem Zoom platforme organizirao Upravni odjel za turizam Istarske županije u suradnji s Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Cilj radionice bio je upoznavanje dionika s pojmom održivog turizma i primjerima dobre prakse. Glavna pitanja na koja se dobilo odgovor u okviru radionice su što je to održivi turizam, koji su dostupni alati za mjerenje razine održivosti destinacije te koji su primjeri dobre prakse. Radionica je bila otvorenog tipa, mogli su se prijaviti svi zainteresirani, a prvenstveno predstavnici jedinica lokalne samouprave, turističkih zajednica i turističkih kompanija. Ukupno je sudjelovalo 33 učesnika. Istarskoj županiji je od izrazite važnosti primjena načela održivog razvoja turizma od strane svih dionika u turističkom lancu te će i u buduće organizirati slične radionice. Predavačice i teme navodimo u nastavku: