Akti župana - studeni 2021.

 1. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi „Vazmoslav Gržalja“ Buzet na Odluku Školskog odbora o prodaji kuće i dvorišta u vlasništvu škole
 2. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Nabava informatičke opreme i izrada multimedijskih rješenja za posjetiteljski centar Kuća istarskih kaštela u okviru projekta TAKE IT SLOW“
 3. Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2021./2022.
 4. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave multimedijske (informatičke) opreme za Medicinsku školu Pula
 5. Rješenje lovačkom društvu “Diana” Momjan kojim se dopušta redukcijski odstrjel 5 grla jelena 
 6. Zaključak o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu slijepim nezaposlenim osobama u 2021. godini
 7. Odluka o ispravku Odluke o odabiru najpovoljnije  ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava, grupa 10 – Kanfanar
 8. Zaključak o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2021. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
 9. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave multimedijske (informatičke) opreme za Medicinsku školu Pula
 10. Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2021. godinu
 11. Odluka o ispravku Odluke o  odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava, grupa 19 – Barban
 12. Odluka o ispravku Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava, grupa 14 - Sveti Lovreč Pazenatički
 13. Odluka o ispravku Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava, grupa 9 – Vrsar
 14. Odluka o ispravku Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava, grupa 18 - Žminj
 15. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i visokih učilišta čiji je osnivač Istarska županija
 16. Odluka o XI. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2021. godini
 17. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge računalne potpore održavanja web stranica
 18. Zaključak o provedbi mjere mobilizacije radnika Specijalne bolnice Rovinj za rad u Općoj bolnici Pula radi pružanja zdravstvene zaštite pacijenata u tijeku epidemije bolesti COVID-19
 19. Zaključak o suradnji na provedbi mjere mobilizacije radnika Specijalne bolnice Rovinj za rad u Općoj bolnici Pula radi pružanja zdravstvene zaštite pacijenata u tijeku epidemije bolesti COVID-19
 20. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Istarske županije - zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe
 21. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Savudrija
 22. Zaključak o nekorištenju prava prvokupa u k.o. Rovinj
 23. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za nove medijske kulture
 24. Odluka o imenovanju odgovornih osoba za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika u trgovačkim društvima i ustanovama
 25. Odluka o provedbi Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika u trgovačkim društvima i ustanovama
 26. Protokol s uputama i smjernicama o načinu provedbe testiranja i provjere valjanosti dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju dužnosnika, službenika, namještenika i zaposlenika
 27. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za glazbeno, glazbeno-scenske i filmske djelatnosti
 28. Rješenje o imenovanju članice Vijeća za kulturu Istarske županije 
 29. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju
 30. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za nematerijalnu kulturnu baštinu
 31. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za vizualne umjetnosti
 32. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologiju
 33. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za književnost i izdavaštvo
 34. Zaključak o odobravanju isplate prigodne godišnje nagrade službenicima i namještenicima u Istarskoj županiji
 35. Odluka o zatvaranju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik – Istarska županija 2020“
 36. Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“
 37. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 22 – Višnjan
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 21 – Nedešćina,
 39. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 20 – Potpićan
 40. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 5 – Buje
 41. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova zamjene vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra Pula
 42. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Tisak karte i brošure Parenzana“
 43. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 2 – Buzet
 44. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 7 – Novigrad
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 8 – Tar
 46. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije, grupa 17 – Čepić
 47. Rješenje o imenovanju predstavnika za sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2015 u Istarskoj županiji
 48. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku zajedničke javne nabave usluga održavanja i popravka osobnih računala i periferne opreme, aktivne i pasivne mrežne opreme i poslužitelja
 49. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za izradu geodetskog elaborata za provedbu utvrđene granice pomorskog dobra
 50. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu opreme za sprečavanje onečišćenja mora
 51. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu izrade i montaže obavijesnih ploča dobrodošlice
 52. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu Tematske opreme rasvjetnih tijela za posjetiteljski centar Kuće istarskih kaštela u okviru projekta „TAKE IT SLOW“
 53. Odluka o ispravci Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluga prijevoza učenika osnovnih škola osnivača Istarske županije – grupa 2 - Buzet