Javni poziv za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2023. godini

Na temelju članka 23. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17 i 19/17) i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti KLASA: 402-01/23-01/12, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 14. studenog 2023. godine, Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine dana 21. studenog 2023. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2023. godini

Javni poziv (pdf)

Dokumentacija: