Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije za 2023. godinu (KLASA: 402-08/23-01/06, URBROJ: 2163-01/11-23-02 od 14. studenoga 2023. godine), Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na 
području Istarske županije za 2023. godinu

Javni poziv (pdf)

Dokumentacija:

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izjava o povezanim subjektima
Izjava o statusu poreznog obveznika
Obrazac za Mjeru 1. Unaprjeđenje ekološke poljoprivredne proizvodnje 
Obrazac za Mjeru 2. Potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda  
Obrazac za Mjeru 3.1. Sufinanciranje uzgoja Istarske koze na području Istarske  županije 
Obrazac za Mjeru 3.2. Sufinanciranje uzgoja Istarske ovce na području Istarske  županije 
Obrazac za Mjeru 3.3. Sufinanciranje troškova držanja kastrata Istarskog goveda (Boškarin) na području Istarske županije
Obrazac za Mjeru 3.4. Poticanje pčelarske proizvodnje 
Obrazac za Mjeru 3.5. Potpore primarnim proizvođačima mlijeka (goveda, ovce, koze, magarca) koje proizvode do 3.000 l dnevno (do 20 lipa po litri)
Obrazac za Mjeru 4. Sufinanciranje certifikacije autohtonih proizvoda ZOI 
Obrazac za Mjeru 5. Potpora za mini klaonice na OPG-u
Odluka o donošenju programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije 2022. -2027. godine
Popis računa de minimis 2023.
Pravilnik o provedbi programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Istarske županije 2022.- 2027. godine
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka