Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje

14. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria.hr
KLASA/CLASSE: 024-01/23-01/01
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-23-02
Pazin, 27. veljače 2023.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) i čl. 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst)

SAZIVAM
14. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ČETVRTAK, 02. ožujka 2023. godine, s početkom u 10,00 sati
u Spomen domu u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Skupštine Istarske županije 
 2.      
  a) Prijedlog Odluke o stavljanju mandata člana Skupštine Istarske županije u mirovanje 
  b) Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata vijećnika/vijećnice Skupštine Istarske županije
  c) Svečana prisega vijećnika/vijećnice Skupštine Istarske županije
 3. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije 
 4. Informacija o stanju sigurnosti na području istarske županije u 2022. godini
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstva decentraliziranih funkcija u 2023. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava. 
 7. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije osobe za 2023. godinu
 8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2023. godinu
 9. Prijedlog Odluke kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2023. godinu 
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice Rovinj o dugoročnom kreditnom zaduženju za financiranje Adaptacije zgrada bolnice i nabavku opreme prenamjenom Upravne zgrade u Odjel za dječju rehabilitaciju - IV zaduženje
 11. Prijedlog Odluke o dodjeli grba Istarske županije
 12. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina k.č. br. 10238 k.o. Rovinj u vlasništvu Istarske županije (lječilišni – gradski bazen) i 1499/1829 dijela k.č. br. 9158/29 k.o. Rovinj u vlasništvu Grada Rovinja (Strukovna škola Eugen Kumičić Rovinj) 
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Istarskoj županiji 
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša i riba 
 15. Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene u Vrsaru
 16. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na dijelu k.č. br. 1076/3 k.o. Rabac
 17. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje na dijelu k.č. br. 1075 k.o. Rabac
 18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Tršćanskog memoranduma o održivosti, energiji i okolišu
 19. Prijedlog Zaključka o donošenju prijedloga Istarske županije za izradu dopune Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024. godine)
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2024. godinu
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti mr. sc. Zvjezdani Hautz-Quaranta za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe - djelatnosti ortodoncije. 
 22. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava Civilne zaštite na području Istarske županije za 2022. godinu
 23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Istarske županije za 2023. godinu 
 24. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa održavanja Sustava javnog navodnjavanja Valtura 2023. godinu
 25. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Ekonomske škole Pula 
 26. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Svetvinčenat. 
 27. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula 
 28. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Strukovne škole Pula 
 29. Prijedlog Odluke o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre 
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti Istre 
 31. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije
 32. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Programa rada za 2023. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije
 33. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2023. godini

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 351-670 ili na email melita.ferencic@istra-istria.hr ili andrea.jelovcic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar