Istra ecoxperience – Sve eko u Istri

Dragi prijatelji zelenog turizma i svi oni koji će te to tek postati!

Priroda, kultura, tradicija i ljudi važan su aspekt zelenog turizma, te smo s ciljem promocije održivog razvoja turizma, informiranja o postojećim eko prijateljskim sadržajima u Istri, praćenja trendova u svijetu, te osvješćivanja o važnosti ekologije i umrežavanja dionika ekološke ponude u Istri, od 2019. godine započeli s tiskanjem prve brošure o eko prijateljskim sadržajima u Istri. 

Na taj način, zajedno sa vama želimo doprinijeti očuvanju naših prirodnih i kulturnih resursa, podizanju svijesti o potrebi zaštite prirode, unapređenju života lokalnih zajednica te poticanju novih poslovnih mogućnosti u našoj regiji, poštujući načela održivog razvoja. Stoga, potičimo razvoj lokalne zajednice, konzumirajmo domaće i autohtone proizvode iz ekološkog tj. organskog uzgoja. Štitimo i čuvajmo prirodne resurse i kulturnu baštinu, upoznajmo i njegujmo običaje i tradiciju lokalnog stanovništva. S ciljem razvoja pristupačnog turizma i prilagođavanja postojeće turističke ponude inkluzivnom turizmu, u brošuri smo posebno označili objekte i sadržaje prilagođene za osobe s invaliditetom. 

BROŠURA I WEB STRANICE

Brošura je višejezična (hrvatsko-talijanska i englesko-njemačka), tiskana je na ekološkom papiru, a dizajnirao ju je Studio Sonda, koji je osmislio i naslov brošure ''Istra ecoxperience - Sve eko iz Istre.'' Osim eko-prijateljskog smještaja, odnosno privatnog smještaja certificiranog oznakom Eco Domus, hotela koji nose međunarodnu eko oznaku Travelife i kampova s oznakom EU Ecolabel, u brošuru su uvršteni certificirani ekološki proizvođači koji svoju ponudu prodaju na kućnom pragu, plaže koje nose Plavu i Zelenu zastavu i Eko plaže, e-punionice za električna vozila i bicikle, te eko manifestacije koje prezentiraju ekološke i autohtone proizvode ili eko-prijateljske aktivnosti.

Zatim su izdvojena  zaštićena područja u Istri, s posebnim naglaskom na Ekološku mrežu Natura 2000 i zaštićene biljne i životinjske vrste, na pravila ponašanja na tim područjima i na sadržaje, kao što su špilje, jame, nacionalni parkovi i parkovi prirode, koji su prilagođeni za prihvat turista. U brošuru su nadalje uvršteni eko muzeji i tematski parkovi koji prezentiraju autohtone proizvode, tradiciju i običaje, zatim pješačko-biciklistička staza Parenzana, te se promoviraju eko-prijateljske aktivnosti uz istovremeno odgovorno ponašanje prema okolišu.

Brošura se može preuzeti OVDJE a namijenjena je domicilnom stanovništvu, kod kojeg se želi probuditi ekološka svijest i potaknuti na ekološko razmišljanje, i turistima kako bi na jednom mjestu dobili informacije o svim eko prijateljskim sadržajima i ponudi. Početkom 2021. godine smo izradili i Internet stranice www.istraecoxperience.com na kojima su objavljeni svi sadržaji.

UVRŠTENJE U ISTRA ECOXPERIENCE

Svi zainteresirani dionici koji se izravno ili neizravno bave turizmom na području Istarske županije i koji posluju na eko-prijateljski način, pozvani su da se uključe u Istra ecoxperience. Za uvrštenje je potrebno prijaviti se na naš javni poziv, s time da je za uvrštenje na web stranice trajno otvoreno, dok se prijave za uvrštenje u tiskanu brošuru zaključuju 31. listopada tekuće godine. Prijave se dostavljaju ONLINE putem sljedećih poveznica:

Ukoliko niste u mogućnosti prijaviti se online, možete nam poslati ispunjeni obrazac u wordu, kojeg možete preuzeti u nastavku, zajedno sa ostalom referentnom dokumentacijom: