Akti župana - srpanj 2022.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge stručnjaka za tehničku podršku za e-Škole
 2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za radove na sanaciji sanitarnih čvorova u zgradi Osnovne škole Vodnjan
 3. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za informacijski sustav uredskog poslovanja i sustava kvalitete
 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za produženo jamstvo za HP serversku infrastrukturu
 5. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave za poštanske usluge
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge unosa podataka ulaznih računa
 7. Odluka o V. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini
 8. Odluka o prihvaćanju prijedloga I. aneksa Ugovora o javnoj nabavi za usluge održavanja financijsko-računovodstvenih i poreznih aplikacija
 9. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave za  usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji Centra za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula – KLIK Pula
 10. Zaključak o imenovanju osoba za praćenje provedbe Ugovora o načinu utroška namjenskih financijskih sredstava
 11. Odluka o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 12. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2021. godinu
 13. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu zaštitarskih i čuvarskih usluga
 14. Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za usluge medijske promocije projekta ARGOS iz Interrega Italija – Hrvatska
 15. Odluka o planu vježbi Civilne zaštite Istarske županije u 2023. godini
 16. Odluka o odbijanju prigovora Gradskog orkestra Labina
 17. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mate Balote“ Buje
 18. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 19. Zaključak o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije
 20. Zaključak o dopuni Zaključka o uvođenju mjera redukcije korištenja pitke vode I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije
 21. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge izrade i implementacije webGIS programskog sustava
 22. Odluka o redovnom tekućem ažuriranju priloga i podataka Procjene rizika od velikih nesreća za Istarsku županiju i Plana djelovanja civilne zaštite Istarske županije
 23. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Plana pozivanja i aktiviranja Stožera civilne zaštite Istarske županije
 24. Pravilnik o dodjeljivanju sredstava Istarske županije jedinicama lokalne samouprave za financiranje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 25. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“
 26. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku nabave usluga prilagodbe aplikacijskih sustava (uvođenje eura i modernizacija)
 27. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta Lučke uprave Umag-Novigrad
 28. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Lučke prave Pula
 29. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta Lučke uprave Rovinj
 30. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Poreč o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 31. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Lučke uprave Rabac
 32. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Lučke uprave Poreč
 33. Odluka o imenovanju koordinacijskog tijela za praćenje stanja vodoopskrbe u Istarskoj županiji u 2022. godini
 34. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Lučke uprave Rovinj
 35. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 36. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 37. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 38. Odluka o dodjeli sredstava Općini Svetvinčenat za provedbu projekta energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 39. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe "Domenico Pergolis" Rovinj
 40. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta Lučke uprave Poreč
 41. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstaju radnih mjesta Lučke uprave Pula
 42. Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Lučke uprave Umag-Novigrad
 43. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika
 44. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži, pristupa internetu i usluge prijenosa podataka za potrebe Istarske županije
 45. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u ponovnom postupku javne nabave za brodice radi potrebe vatrogastva na moru u okviru projekta FIRESPILL
 46. III. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Istarske županije za 2022. godinu
 47. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 48. Odluka o VI. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2022. godini
 49. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe Novigrad
 50. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe Raša
 51. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe Alfredo Štiglić, Pula
 52. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu strategije i planiranje trajnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Istarske županije
 53. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Povijesnog i pomorskog muzeja Istre