Akti župana - svibanj 2023.

 1. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge redovnog i izvanrednog održavanja vozila u vlasništvu Istarske županije
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Rabac za 2022. godinu
 3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge izvođenja podvodnih radova na podrtini potonulog vojnog broda TA 35
 4. Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora
 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za završne aktivnosti za Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije u sklopu Projekta Argos iz Interrega Italija-Hrvatska
 6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu opreme za Centar za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije u sklopu projekta Argos iz Interrega Italija – Hrvatska
 7. Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave Istarske županije u proračunskoj 2023. godini
 8. Odluka o suorganizaciji manifestacije Let's Grow u 2023. godini
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Umag-Novigrad za 2022. godinu
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvješća Lučke uprave Rovinj za 2022. godinu
 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja financijsko-računovodstvenih i poreznih aplikacija za potrebe Istarske županije
 12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave informacijskog sustava uredskog poslovanja i sustav osiguranja kvalitete
 13. Izmjena i dopuna Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izrade prometne studije za uspostavu mreže linija javnog županijskog linijskog prijevoza putnika u Istarskoj županiji
 14. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka nabave dugoročnog kredita
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Kabineta župana Istarske županije za 2022. godinu
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Službe za unutarnju reviziju Istarske županije za 2022. godinu
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Stručne službe Skupštine Istarske županije za 2022. godinu
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije za 2022. godinu
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije za 2022. godinu
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije za 2022. godinu
 21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije za 2022. godinu
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove Istarske županije za 2022. godinu
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije za 2022. godinu
 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2022. godinu
 25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Istarske županije za 2022. godinu
 26. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije za 2022. godinu
 27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2022. godinu
 28. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije za 2022. godinu
 29. Odluka o prihvaćanju prijedloga Aneksa ugovoru o izvođenju građevinskih radova na zgradi Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije
 30. Odluka o ispravci Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu usluge održavanja financijsko-računovodstvenih i poreznih aplikacija za potrebe Istarske županije
 31. Odluka o izradi Plana djelovanja civilne zaštite Istarske županije
 32. Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Istarsku županiju
 33. Odluka o prihvaćanju prijedloga II. aneksa ugovora o jednostavnoj nabavi za uslugu izrade strateške studije utjecaja na okoliš za Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022.-2027. godine
 34. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu na području suzbijanja zlouporabe droga na razini Istarske županije u 2022. godini
 35. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za nabavu zaštitarskih i čuvarskih usluga za potrebe Istarske županije
 36. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2023. godinu
 37. Odluka o dodjeli potpora turističkim TOP događanjima  u 2023. godini
 38. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge pripreme EU projekta KAŠTELIR 2
 39. Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o dodjeli nagrade Booktiga
 40. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu prijevoza učenika OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina – PŠ Sveti Martin
 41. Zaključak o isplati naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina