24. sjednica Skupštine Istarske županije

SKUPŠTINA/ASSEMBLEA
KLASA/CLASSE: 024-01/24-01/5
URBROJ/N:PROT: 2163-01/3-24-2
Pazin, 07. ožujka 2024.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) i čl. 92. i 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst)

SAZIVAM
24. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 14. ožujka 2024. godine, s početkom u
10,00 sati u dvorani ISTRA Spomen doma u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED - dopunjeni

 1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana razvoja kulture Istarske županije – Regione istriana 2024-2029 
 4. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije za 2024. godinu 
 5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini 
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2024. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava 
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju i razrješenju mrtvozornika na području Istarske županije 
 8. Prijedlog Odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad županijskih mrtvozornika 
 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozornike službe za 2023. godinu u Istarskoj županiji 
 10. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje morske površine za uzgoj školjkaša na području Raškog zaljeva (broj 1/2024) 
 11. Prijedlog Obavijesti o posebnoj upotrebi i gradnji na pomorskom dobru na dijelu k.č.br. 1765, k.o. Vrsar 
 12. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na dijelu k.č. br. 2746, 2748 i 2749, k.o. Poreč 
 13. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na dijelu k.č. br. 3960, k.o. Umag 
 14. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje morske površine za uzgoj školjaka na području Limskog zaljeva 
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Istarske županije za razdoblje 2024.-2029. godine
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2023. godinu Županijskog operativnog centra Istarske županije 
 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada Županijskog operativnog centra Istarske županije za 2024. godinu 
 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnje analize stanja sustava Civilne zaštite na području Istarske županije za 2023. godinu 
 19. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Istarske županije za 2024. godinu
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Pula – Autorità portuale regionale di Pola
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Umag-Novigrad – Autorità portuale regionale di Umago-Cittanova
 22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Poreč – Autorità portuale regionale di Parenzo
 23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Rovinj – Autorità portuale regionale di Rovigno
 24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske lučke uprave Rabac – Autorità portuale regionale di Rabac
 25. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Centra za razvoj ribarstva i akvakulture Istarske županije – Centro per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura della Regione istriana
 26. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2024. godini

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 / 052/351-670 ili na email: melita.ferencic@istra-istria.hr / adeana.fabijancic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar