PUO - 2011. godina

Navodnjavanje na Poreštini, Červar Porat - Bašarinka

Sanacija Kamenoloma Vranja

Rekonstrukcija TE Plomin - zamjena postojeće te Plomin 1 u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta   

Analiza stanja za postojeće postrojenje u tvornici za proizvodnju tehničkih plinova, UTP d.o.o.

Aquapark Mornarica u Poreču

Izgradnja zadružne mljekare - objekt za preradu i proizvodnju sira, k.o. Pazin, Grad Pazin

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena u eksploatacijskom polju "Kave" Grožnjan

Uzgajalište bijele ribe - Budava