Razvoj outdoor turizma

Razvoj Istre kao destinacije za biciklistički, te općenito aktivni i outdoor turizam jasan je razvojni prioritet, definiran Strategijom razvoja cikloturizma u Hrvatskoj te Master planom razvoja istarskog turizma do 2025. godine. Cikloturizam i ostali oblici aktivnog turizma u Istri su dostigli visok stupanj razvijenosti, a to je posebno vidljivo po velikom broju gostiju koji dolaze u Istru i koriste našu cikloturističku ponudu i infrastrukturu. Upravni odjel za turizam Istarske županije od 2012. godine potiče razvoj aktivnog i outdoor turizma u suradnji s Odjelom za Bike & Outdoor koji je osnovan u sklopu Istarske razvojne turističke agencije, IRTA d.o.o., Turističkom zajednicom Istarske županije i najvećim hotelsko-turističkim društvima koja djeluju na području Istre.

U tu svrhu, Upravni odjel za turizam subvencionira aktivnosti koje IRTA provodi s ciljem razvoja Istre kao cikloturističke i outdoor destinacije. Između ostalog, Odjel za Bike & Outdoor provodi sljedeće aktivnosti:

 • koordinira aktivnosti lokalnih turističkih zajednica i svih ostalih relevantnih dionika privatnog i javnog sektora vezano uz destinacijski proizvod aktivnog i outdoor turizma Istre,
 • brine o razvoju, te analiza i prati destinacijsku ponudu aktivnog i outdoor turizma Istre,
 • provodi opću promidžbu cjelokupnog destinacijskog proizvoda aktivnog i outdoor turizma Istre,
 • upravlja i održava specijalizirane web portale:

Bike portal:                 www.istria-bike.com

Trails portal:                www.istria-trails.com 

Outdoor portal:           www.istria-outdoor.com

 • vrši pripremu, dizajn, tisak i distribuciju promotivnih brošura i ostalih publikacija na temu destinacijske ponude aktivnog i outdoor turizma Istre,
 • provodi projekt označavanja privatnog smještaja Istra Bike & Bed; izrađuje kriterije i standarde, dodjeljuje certifikate, provodi kontrolu i nadzor objekata, edukaciju privatnih iznajmljivača,
 • organizira i provodi studijska putovanja i benchmarking na temu aktivnog i outdoor turizma Istre,
 • suorganizira biciklističke manifestacije,
 • organizira edukacije za bike-vodiče,
 • izrađuje standarde za razvoj biciklističke infrastrukture i signalizacije,
 • izrađuje standarde za Istra bike i Istra trails karte za cijelu Istru,
 • izrađuje besplatnu javnu online i offline kartografiju,
 • razvija ostalu outdoor ponudu, uključujući trail, trekking i climbing.

S ciljem neometanog odvijanja prometa i sigurnosti biciklista, kao i unaprjeđenja cikloturizma (posebice cestovnog) u Istri, a pogotovo njegovih prometnih aspekata izrađene su Smjernice za unaprjeđenje cestovnih biciklističkih prometnica u Istri, koje je usvojila Skupština Istarske županije krajem 2017. godine, a možete ih preuzeti OVDJE.

Upravni odjel za turizam dao je izraditi Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije za razdoblje 2019.-2025. g., a možete ga preuzeti OVDJE.

Također, nastavno na Operativni plan razvoja cikloturizma, Upravni odjel za turizam dao je izraditi i Studiju upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma Istarske županije, a možete je preuzeti OVDJE. Kako bi se kvalitetno upravljalo turističkim proizvodom potrebno je imati informacije o tome koji su motivi dolaska posjetitelja, zadovoljstvo proizvodima te koji sadržaji nedostaju. Cilj Studije bio je istražiti mišljenje korisnika vezano uz očekivanu kvalitetu te zadovoljstvo turista i posjetitelja trenutnom ponudom cikloturističkih proizvoda u destinaciji. Studija je izrađena sa svrhom da bude podloga za integrirano upravljanje kvalitetom (IQM) turističkog destinacijskog proizvoda, kojemu je glavni cilj smanjenje jaza između razine kvalitete koju turisti očekuju i razine kvalitete koju je destinacija realno u mogućnosti osigurati i isporučiti.

U rujnu 2021. g. izrađena je dokumentacija za Pješačku i biciklističku transverzalu Pula-Umag (tekstualni dio preuzmite OVDJE). Naručitelj je Upravni odjel za turizam, a izrađivač je Istra Bike&Outdoor odjel u sklopu IRTA-e. Transverzala Pula-Umag radi lakše analize te kasnijeg upravljanja podijeljena je na četiri veća područja (dionice):

 1. Pula - Fot Forno (Barbariga),
 2. Fort Forno - Vrsar (Funtana),
 3. Vrsar - Antenal (Novigrad),
 4. Antenal - Umag