Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje

9. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40
tel. 052/351-667, fax. 052/351-686
e-mail: skupstina@istra-istria.hr
KLASA/CLASSE: 024-01/22-01/07
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-22-01
Pazin, 16. svibnja 2022.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 – pročišćeni tekst, 10/20 i 6/21) i čl. 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20 i 6/21)

SAZIVAM
9. sjednicu Skupštine Istarske županije

u četvrtak, 26. svibnja 2022. godine, s početkom u 09,00 sati, 
u Spomen domu u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED


 1. a) Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Istarske županije
  b) Verifikacija zapisnika s 8. svečane sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika, prijedlozi i informacije
 3. Izvješće o radu Župana Istarske županije za 2021. godinu
 4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Istarske županije za 2021. godinu
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu
 7. Prijedlog Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2022. godinu
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2022. godinu
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022. godinu
 10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2022. godinu
 11. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta za Medicinsku škola Pula
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mladenki Cerin bacc. med. techn. za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – djelatnost zdravstvene njege bolesnika
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Sporazuma o financiranju nabave Mobilne dijagnostičke jedinice Istarskih domova zdravlja radi unaprjeđenja sustava ranog otkrivanja karcinoma dojke u Istarskoj županiji
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža u sklopu hotela i kampova tvrtke Laguna Novigrad d.d. Novigrad
 15. Prijedlog Odluke o provedbi Programa praćenje kakvoće mora za kupanje na plažama Istarske županije u 2022. godini
 16. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad županijskih mrtvozornika
 17. Prijedlog Rješenja o dvanaestim izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju mrtvozornika na području Istarske županije
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarske kulturne Agencije
 19. Prijedlog Rješenja o izboru Savjeta mladih Istarske županije
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i turizam
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja
 22. Prijedlog Odluke o prestanku zaštite spomenika prirode Javor na stanciji Bašarinka
 23. Prijedlog Izvješća o ugovorima o koncesijama i radu koncesionara 2021. godinu
 24. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe Istarske županije za 2021. godinu
 25. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Istarske županije za 2021. godinu
 26. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za 2021. godine

 27. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Rivarela
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Vodnjan
  c) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Mate Balote Buje
  d) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Talijanske osnovne škole- Scuola elementare italiana Edmondo de Amicis Buje-Buie

 28. a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn Pula
  b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o donošenju prijedloga Statuta Učeničkog doma Pula

 29. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Ekonomska škola Pula
  b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. - Srednja škola Mate Blažine Labin
  c) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. - Gimnazija Pula
  d) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Turističko – ugostiteljska škola - Antona Štifanića Poreč
  e) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Talijanske srednje škole Rovinj
  f) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje
  g) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. Talijanske srednje škole Pula
  h) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Mate Balote Poreč
  i) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
  j) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. - Tehnička škola Pula
  k) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula
  l) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Zvane Črnje Rovinj
  m) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj
  n) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Vladimir Gortan Buje
  o) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Srednja škola Buzet
  p) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Strukovna škola Pula
  q) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Gospodarska škola Buje – Istituto professionale Buie – Buie
  r) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
  s) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Industrijsko-obrtnička škola Pula
  t) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Medicinska škola
  u) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije za školsku godinu 2022./2023. – Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 351-670 ili na email melita.ferencic@istra-istria.hr ili andrea.jelovcic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar