Akti župana

Akti župana - listopad 2022.

Akti župana - listopad 2022.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam Istarske županije Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge voditelja projekta tijekom radova rekonstrukcije i …

Akti župana - rujan 2022.

Akti župana - rujan 2022.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu dara u naravi za učenike - državne prvake Zaključak o davanju ovlaštenja Javnoj ustanovi „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za izradu Izmjena i dopuna …

Akti župana - kolovoz 2022.

Akti župana - kolovoz 2022.

Odluka o odobrenju financijskih sredstava za nabavu poklon bonova za učenike osnovnih i srednjih škola- državne prvake na natjecanjima u školskoj godini 2021./2022. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave usluga …

Akti župana - srpanj 2022.

Akti župana - srpanj 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge stručnjaka za tehničku podršku za e-Škole Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za radove na sanaciji sanitarnih čvorova u …

Akti župana - lipanj 2022.

Akti župana - lipanj 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za licence Fortinet servisa Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži, usluge prijenosa podataka i …

Akti župana - svibanj 2022.

Akti župana - svibanj 2022.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2022. godinu Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći Općini Sveti Petar u Šumi Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u …

Akti župana - travanj 2022.

Akti župana - travanj 2022.

Pravilnik o trećim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Skupštine Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za potrebe vatrogastva na moru u okviru projekta FIRESPILL – Fostering improved reaction of crossborder …

Akti župana - ožujak 2022.

Akti župana - ožujak 2022.

Zaključak o nekorištenju prava prvokupa nekretnine – Savudrija Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Medicinske škole Pula Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Mate Demarina …

Akti župana - veljača 2022.

Akti župana - veljača 2022.

Zaključak o prihvaćanju izmjene i dopune Procedure izdavanja i obračunavanja putnih naloga Odluka o sklapanju ugovora temeljem Okvirnog sporazuma za usluge najma vozila u 2022. godini Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu …

Akti župana - siječanj 2022.

Akti župana - siječanj 2022.

Istarsko podmorje je važan prirodni resurs koji trebamo čuvati, dok s druge strane predstavlja izuzetan potencijal za turističku valorizaciju.

Prikazani rezultati 21-30 od ukupno 258