Akti župana

Akti župana - kolovoz 2021.

Akti župana - kolovoz 2021.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o utvrđivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja elektroenergetskog objekta u korist HEP – Operatera distribucijskog sustava d.o.o. Odluka o davanju suglasnosti …

Akti župana - srpanj 2021.

Akti župana - srpanj 2021.

Odluka o imenovanju Županijskog koordinatora i zamjenika Županijskog koordinatora za provedbu aktivnosti u svezi upisa učenika prvih razreda srednje škole u Učenički dom Pula u školskoj godini 2021./2022. Odluka o imenovanju jedinog predstavnika …

Akti župana - lipanj 2021.

Akti župana - lipanj 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za rekonstrukciju građevine gospodarske namjene –„KUĆA ISTARSKIH KAŠTELA“ Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave „Organizacija ribarske manifestacije u svrhu promocije i valorizacije …

Akti župana - svibanj 2021

Akti župana - svibanj 2021

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za radove na sanaciji pročelja školske zgrade Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole Odluka o davanju prethodne suglasnosti za odobrenje radova …

Akti župana - travanj 2021.

Akti župana - travanj 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Popravak i održavanje vozila“ Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije …

Akti župana - ožujak 2021.

Akti župana - ožujak 2021.

Zaključak o odobrenju subvencija kamata temeljem Programa kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za predmet nabave „Pješačka i biciklistička staza Pula-Umag“ Zaključak o odobrenju subvencija …

Akti župana - veljača 2021.

Akti župana - veljača 2021.

Odluka o prihvaćanju prijedloga IV. aneksa ugovora o javnoj nabavi usluga čišćenja poslovnih prostorija GRUPA 1 – PULA Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluga održavanja …

Akti župana - siječanj 2021.

Akti župana - siječanj 2021.

Rješenje o imenovanju zajedničke Komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u JLS i upravnim odjelima Istarske županije Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Istarske županije za 2021. godinu …

Akti župana - prosinac 2020.

Akti župana - prosinac 2020.

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Juršići Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu održavanja sustava Upravljanje ljudskim potencijalima za 2021. godinu Odluka o poništenju Zaključka o imenovanju projektnog …

Akti župana - studeni 2020.

Akti župana - studeni 2020.

Rješenje o imenovanju predstavnika Istarske županije za predsjednika i člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno Zaključak o utvrđivanju Prijedloga stavljanja izvan snage Prostornog plana područja posebnih obilježja …

Prikazani rezultati 31-40 od ukupno 254