Akti župana

Akti župana - travanj 2023.

Akti župana - travanj 2023.

Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i plaćama Javne ustanove …

Akti župana - ožujak 2023.

Akti župana - ožujak 2023.

Odluka o financiranju i sufinanciranju materijalne zaštite učesnika NOR-a i članova njihovih obitelji u 2023. godini Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za usluge stručnog nadzora nad radovima energetske obnove …

Akti župana - veljača 2023.

Akti župana - veljača 2023.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Istarsku županiju u 2023. godini Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne …

Akti župana - siječanj 2023

Akti župana - siječanj 2023

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2023. godinu namijenjenih financiranju/sufinanciranju projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za …

Akti župana - prosinac 2022.

Akti župana - prosinac 2022.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre) Odluka o dodjeli financijskih sredstava (KUD-u Lino Mariani) Odluka o dodjeli financijskih sredstava (Porečko i Pulska Biskupija) Odluka o dodjeli financijskih sredstava (Radničko …

Akti župana - studeni 2022.

Akti župana - studeni 2022.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluge sistematskih pregleda zaposlenika Istarske županije Odluka o odobravanju dodatnih sredstava za programe/projekte ravnomjernog razvitka iz Proračuna Istarske županije za 2022. …

Akti župana - listopad 2022.

Akti župana - listopad 2022.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam Istarske županije Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge voditelja projekta tijekom radova rekonstrukcije i …

Akti župana - rujan 2022.

Akti župana - rujan 2022.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za nabavu dara u naravi za učenike - državne prvake Zaključak o davanju ovlaštenja Javnoj ustanovi „Zavod za prostorno uređenje Istarske županije“ za izradu Izmjena i dopuna …

Akti župana - kolovoz 2022.

Akti župana - kolovoz 2022.

Odluka o odobrenju financijskih sredstava za nabavu poklon bonova za učenike osnovnih i srednjih škola- državne prvake na natjecanjima u školskoj godini 2021./2022. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku javne nabave usluga …

Akti župana - srpanj 2022.

Akti župana - srpanj 2022.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge stručnjaka za tehničku podršku za e-Škole Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora za radove na sanaciji sanitarnih čvorova u …

Prikazani rezultati 11-20 od ukupno 254