Dvostruki klik za uređivanje
Tap za uređivanje

17. sjednica Skupštine Istarske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA/ASSEMBLEA

KLASA/CLASSE: 024-01/23-01/06
URBROJ/N.PROT: 2163-01/3-23-01
Pazin, 3. srpnja 2023.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE
ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 58. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) i čl. 110. Poslovnika Skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 14/09, 4/13, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst)

SAZIVAM
17. sjednicu Skupštine Istarske županije

u ČETVRTAK, 13. srpnja 2023. godine, s početkom u 10,00 sati
u Spomen domu u Pazinu,
Šetalište pazinske gimnazije 1

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Skupštine Istarske županije
 2. Pitanja vijećnika prijedlozi i informacije

 3. a. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2023. godinu
  b. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2023. godinu
 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2023. godinu
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu
 6. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Skupštine Istarske županije
 7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2024. godinu
 8. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade „Krasna zemljo - Meraviglioso paese“ za 2022. godinu
 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Operativnog plana aktivnosti Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za 2022. godinu
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Petra Studenca
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu IKA-e-Istarske kulturne agencije - Agenzia culturale Istriana za 2022. godinu
 12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Povijesnog i pomorskog muzeja Istre-Museo storico e navale dell'Istria za 2022. godinu
 13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Etnografskog muzeja Istre-Museo etnografico dell'Istria za 2022. godinu
 14. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria za 2022. godinu
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Doma za starije osobe „Alfredo Štiglić“ Pula kojima se u cijelosti zamjenjuje Statut Doma za starije osobe „Alfredo Štiglić“ Pula
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj kojima se u cijelosti zamjenjuje Statut Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova kojima se u cijelosti zamjenjuje Statut Doma za starije osobe Novigrad
 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Statuta Doma za starije osobe Raša kojima se u cijelosti zamjenjuje Statut Doma za starije osobe Raša
 19. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula - Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola za 2022. godinu
 20. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj – Casa per anziani „Domenico Pergolis“ Rovigno za 2022. godinu
 21. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Raša za 2022. godinu
 22. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova za 2022. godinu
 23. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o financiranju ugradnje dizala u Domu za starije osobe Raša
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Istarske županije
 25. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/članica Savjeta za zdravlje Istarske županije
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Puli-Pola
 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja suvremene umjetnosti Istre-Museo d'arte contemporanea dell'Istria
 28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun
 30. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo
 31. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno o dugoročnom kreditnom zaduženju za financiranje adaptacije zgrada Bolnice i nabavku opreme te instalaciju dizalica topline na morsku vodu kao energenta – IV zaduženje.

Molimo Vas da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon Stručne službe Skupštine Istarske županije, broj 052/351-662 ili 351-670 ili na email melita.ferencic@istra-istria.hr

Predsjednica
Sandra Ćakić Kuhar